Osebni in poslovni coaching

Bistvo coachinga ni svetovanje, kaj bi bilo dobro, da naredite, pač pa proces, v katerem vas vodim, da sami pridete do rešitev, ki so za vas najboljše. Izvajam osebni in poslovni coaching. Za posameznike, pare in skupine.
V procesu coachinga vas vodim s pomočjo edinstvene kombinacije metod. Predvsem pa z veliko mero empatije, razumevanja in spodbude, da postanete asertivna oseba, ki se dobro počuti v svojem telesu, se zaveda svojih čustvenih odzivov in deluje avtentično.

Sem mednarodno certificirana NLP coachinja (NLP Master Coach), sistemska terapevtka po metodi Berta Hellingerja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije po dr. Marshallu Rosenbergu. Izvajam osebne in poslovne coachinge – sem strokovno usposobljena svetovalka za vodenje procesa osebnostnih in organizacijskih sprememb.
Kot coachinjo me odlikujejo raznolika znanja, ki mi omogočajo, da poglobljeno razumem delovanje človeka in sistemov, katerih del smo.

coaching Taisa

RAZLOGI ZA VKLJUČITEV V COACHING SO RAZNOVRSTNI. Coaching vam pomaga, da:

SE OSEBNOSTNO RAZVIJATE – NAREDITE TRAJNE OSEBNOSTNE SPREMEMBE

 • znate bolje upravljati s svojimi čustvi in stresom
 • znate bolje organizirati svoj čas in energijo
 • povečate zavestnost, spontanost in avtentičnost
 • lažje premostite zahtevnejša življenjska obdobja
 • spremenite navade, ki vas ne podpirajo
 • odpravite občutke tesnobe, tremo pred nastopanjem …

IZBOLJŠATE KOMUNIKACIJO IN ODNOSE

 • bolje razumete sebe in druge
 • znate izraziti svoje potrebe in se postaviti zase ter ob tem upoštevate potrebe drugih
 • v težavni/konfliktni situaciji odreagirate na povezovalen način

POSTANETE ZAVESTNI STARŠI/VZGOJITELJI/UČITELJI

 • se zavedate, kaj sporočate izza besed
 • slišite otrokove potrebe, ki se skrivajo za vedenjem
 • uskladite svoje različne vloge (identitete)

IZBOLJŠATE UČINKOVITOST

 • učinkovito postavljate in dosegate cilje
 • znate dostopati do svojih virov in tudi drugim pomagate pri tem
 • se usmerite v rešitve

POSTANETE UČINKOVIT VODJA

 • uspešno motivirate in vodite sebe in druge
 • upoštevate zakone skupinske dinamike
 • učinkovito organizirate procese in dosegate zastavljene cilje
Coaching Taisa

Podpora na vaši poti osebnostnega spreminjanja

RAZLIKA MED COACHINGOM IN PSIHOTERAPIJO
Coaching je proces, v katerem vam coach pomaga postaviti cilje, ki vas bodo podprli; raziskati širšo sliko situacije, v kateri ste; aktivirati vire, da boste te cilje lahko dosegli; ozavestiti načine komunikacije, ki jih uporabljate in vas podpre, da bolje razumete sebe in druge, da se znate izraziti na jasen, iskren in povezovalen način ter da razberete čustva in potrebe sogovornika, da se lažje odzovete na način, ki bo upošteval vse vpletene. Coaching je za raziko od psihoterapije usmerjen bolj v prihodnost.
Psihoterapija je globlji proces raziskovanja sebe, svojih nezavednih vzorcev in odzivov, pri čemer psihoterapevt posamezniku pomaga, da izboljša lastno samozavedanje in da razume vplive zgodnjih izkušenj na svoje življenje. Psihoterapija je učinkovita pri odpravljanju ali lajšanju simptomov čustvenih stisk, kompleksnejših psihičnih težav in duševnih motenj (npr. anksioznosti, depresije).  Namenjena je tudi posameznikom, ki nimajo resnejših težav, si pa želijo izboljšati kvaliteto svojega življenja.

POTEK COACHINGA
Coaching lahko poteka v živo ali preko video klica. Na prvem srečanju raziščemo vaša pričakovanja in želje, nato določimo cilje, ki jih želite doseči. Tekom procesa coachinga vas s pomočjo različnih tehnik, konceptov in vprašanj vodim, da na želenem področju življenja naredite pozitivno spremembo. Pri coachingu ni pomembno, da je coach strokovnjak s področja, ki zadeva vaše cilje, saj ne deli nasvetov, pač pa vas spodbudi, da odkrijete svoje vire in neizkoriščene potenciale, ozavestite vrednote in spremenite omejujoča prepričanja.

Coaching vam omogoča, da na poti do cilja prihranite energijo, čas in denar, ki bi ju sicer trošili v ciklu ponavljanja neučinkovitih vedenj. Coaching vas podpre, da se usmerite v tisto, kar je za vas pomembno.
Coaching uspešnim ljudem pomaga, da postanejo še bolj uspešni, dobrim staršem, da postanejo še boljši, čuječim posameznikom, da še globlje prodrejo v smisel življenja in živijo ustvarjalno.