Osebni in poslovni coaching

Sem mednarodno certificirana NLP coachinja (NLP Master Coach) in sistemska terapevtka po metodi Berta Hellingerja. Izvajam osebne in poslovne coachinge – sem strokovno usposobljena svetovalka za vodenje procesa osebnostnih in organizacijskih sprememb.

Kot coachinjo me odlikujejo dodatna znanja, ki mi omogočajo, da poglobljeno razumem delovanje človeka in sistemov, katerih del smo.
V proces coachinga vključujem znanja z več področij, med drugim transakcijske analize, znanj s področja svetovanja v stiski, psihologije in specialne pedagogike, nenasilne komunikacije, dela v hospicu, sistemskih postavitev, opazovanja zgodnjega razvoja otroka in drugih.

Coaching Taisa

Bistvo coachinga ni svetovanje, kaj bi bilo dobro, da naredite, pač pa proces, v katerem vas vodim, da sami pridete do rešitev, ki so za vas najboljše. Izvajam osebni in poslovni coaching. Za posameznike, pare in skupine.

Coaching je prava izbira za vas, če si želite osebnostno rasti in delovati bolj zavestno. Po potrebi ga izvajam tudi v kombinaciji s terapijo – v dogovoru z vami.

V procesu coachinga vas vodim s pomočjo edinstvene kombinacije metod. Predvsem pa z veliko mero empatije, razumevanja in spodbude, da postanete asertivna oseba, ki se dobro počuti v svojem telesu, se zaveda svojih čustvenih odzivov in deluje avtentično.

Coaching Taisa

Podpora na vaši poti osebnostnega spreminjanja

Coaching vam pomaga, da:

SE OSEBNOSTNO RAZVIJATE – NAREDITE TRAJNE OSEBNOSTNE SPREMEMBE

 • znate bolje upravljati s svojimi čustvi in stresom
 • znate bolje organizirati svoj čas in energijo
 • povečate zavestnost, spontanost in avtentičnost
 • lažje premostite zahtevnejša življenjska obdobja
 • spremenite navade, ki vas ne podpirajo
 • odpravite občutke tesnobe, tremo pred nastopanjem …

IZBOLJŠATE KOMUNIKACIJO IN ODNOSE

 • bolje razumete sebe in druge
 • znate izraziti svoje potrebe in se postaviti zase ter ob tem upoštevate potrebe drugih
 • v težavni/konfliktni situaciji odreagirate na povezovalen način

POSTANETE ZAVESTNI STARŠI/VZGOJITELJI/UČITELJI

 • se zavedate, kaj sporočate izza besed
 • slišite otrokove potrebe, ki se skrivajo za vedenjem
 • uskladite svoje različne vloge (identitete)

IZBOLJŠATE UČINKOVITOST

 • učinkovito postavljate in dosegate cilje
 • znate dostopati do svojih virov in tudi drugim pomagate pri tem
 • se usmerite v rešitve

POSTANETE UČINKOVIT VODJA

 • uspešno motivirate in vodite sebe in druge
 • upoštevate zakone skupinske dinamike
 • učinkovito organizirate procese in dosegate zastavljene cilje

Coaching vam omogoča, da na poti do cilja prihranite energijo, čas in denar, ki bi ju sicer trošili v ciklu ponavljanja neučinkovitih vedenj. Podprem vas, da se usmerite v tisto, kar je za vas pomembno.

Coaching uspešnim ljudem pomaga, da postanejo še bolj uspešni, dobrim staršem, da postanejo še boljši, čuječim posameznikom, da še globlje prodrejo v smisel življenja in živijo ustvarjalno.