Nevrolingvistično programiranje (NLP)

Sem certificirana NLP Master Coachinja. Pri svojem delu povezujem znanja NLP coachinga z znanji s področja psihologije, psihoterapije, specialne pedagogike, nenasilne komunikacije, uporabljam pa tudi metode in tehnike drugih pristopov.

Nevrolingvistično programiranje je celosten model komunikacije in učinkovita metoda osebnostnega spreminjanja. Je umetnost in znanost o osebni odličnosti, ki temelji na proučevanju uspešne komunikacije in izjemnih dosežkov, ki so jih dosegli ljudje na različnih področjih. Je spretnost komuniciranja, vplivanja (nase in svet okoli sebe), spreminjanja in sprejemanja. Uporabljamo ga za pospešeno in učinkovito učenje in za bolj zadovoljno življenje.
NLP je zbirka modelov, spretnosti in tehnik za učinkovito razmišljanje in delovanje.

NLP coaching Taisa

Uporaba NLP orodij pri coachingu

NLP vam pomaga, da:

  • bolje razumete sebe in druge,
  • lažje shajate z drugimi,
  • lažje motivirate sebe in druge,
  • se namesto k problemom usmerite k rešitvam,
  • postanete naravnani k dosežkom namesto k napakam,
  • razmišljate o možnostih namesto omejitvah,
  • negujete radovednost in čutenje namesto domnev,
  • lažje prikličete svoje vire moči,
  • zavestno kreirate svoje življenje.

Začetki NLP-ja segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko sta John Grinder (takrat asistent lingivstike) in Richard Bandler (takrat še študent psihologije) skupaj preučevala temeljne vzorce dela treh vrhunskih terapevtov: Fritza Perlsa (začetnika terapevtske šole gestalt), Virginie Satir (družinske terapevtke) in Miltona Ericksona (priznanega hipnoterapevta). Spoznanja sta skupaj s teorijo, kako delujejo možgani, povzela v model NLP.

Vas zanima, kaj pomenijo črke v besedi NLP?
‘Nevro’ se nanaša na živčni sistem in naše možgane. Svet doživljamo preko čutov (vid, sluh, otip, vonj, okus), te informacije se potem obdelajo v možganih in izzovejo določene občutke, čustva in vedenje. Nevrologija obsega nevidne miselne procese, kot tudi fiziološke odzive na misli in dogodke. Naše zaznave so gradniki naše realnosti.
‘Lingvistično’ se nanaša na jezik in nam pove, da jezik uporabljamo za urejanje svojih misli in vedenja. NLP razlaga, kako jezik vpliva na naše razmišljanje, kako oblikuje in spreminja naša razpoloženja, kako določa naše vedenje. Jezik ni samo sredstvo za komuniciranje, pač pa tudi sredstvo za razumevanje in oblikovanje sveta. Komuniciramo navznoter in navzven.
‘Programiranje’ se nanaša na notranje procese, ki jih lahko izberemo za organiziranje svojih misli in dejanj. To so naši notranji programi mišljenja, občutenja in vedenja. Naše razmišljanje določa podobo, ki jo imamo o sebi in svetu in ko spremenimo le-to, se spremeni tudi naše vedenje. Veščina spreminjanja naših miselnih programov povzroči, da lahko dosežemo tudi cilje, ki so se nam prej zdeli nemogoči.

Ljudje imamo sredstva in možnosti za spremembe že v sebi. S poznavanjem nam lastnih modelov mišljenja, motivacije, učenja in osebnega razvoja nam NLP z uporabo različnih orodij omogoča, da začnemo te spremembe udejanjati na vseh področjih svojega življenja.