Psihoterapija in svetovanje

Življenje je polno sprememb, izzivov, vzponov in padcev. So situacije, ko zmoremo sami in so tudi takšne, ko potrebujemo strokovno pomoč. Psihoterapija vam pomaga, da v življenju dosežete večjo stopnjo avtonomije in svobodne izbire, da se bolje znajdete v odnosih, da se globlje spoznate in razrešite boleče, travmatične izkušnje. Pomaga vam, da postanete bolj nežni do sebe, da se lažje soočate s spremembami in da življenje doživljate bolj polno.

Sem specializantka integrativne relacijske psihoterapije (IPSA), certificirana sistemska terapevtka po metodi Berta Hellingerja, nosilka diplome TA 101, certificirana trenerka nenasilne komunikacije po dr. Marshallu Rosenbergu, usposobljena svetovalka na kriznem telefonu Klic v duševni stiski, usposobljena prostovoljka v hospicu idr. Vključena sem v redno supervizijo in se nenehno strokovno izpopolnjujem.

psihoterapija Taisa

INTEGRATIVNI PRISTOP
Pri svojem psihoterapevtskem delu uporabljam integrativni relacijski pristop, ki povezuje znanja in metode različnih terapevtskih šol z namenom prilagodive posamezniku in njegovim težavam. Na človeka gledam celostno, upoštevam globlje vzroke in sistemske povezave. Z veliko mero empatije, upoštevanja in spoštovanja vam pomagam, da v varnem odnosu raziskujete svoja doživljanja in odzive in da se opolnomočite v odnosu do sebe, drugih in sveta. Psihoterapija je priložnost za globlje spoznavanje in spreminjanje nezavednih vzorcev in osebno rast.

RAZLOGI  ZA VKJLJUČITEV V PSIHOTERAPIJO so lahko:

 • želja po spoznavanju sebe, osebni rasti
 • čustvene težave
 • nerazumevanje v odnosih
 • težave v partnerskem odnosu
 • stres, izgorevanje, izčrpanost
 • tesnoba, napadi panike
 • težave s spanjem
 • izguba smisla, občutek praznine
 • depresivno razpoloženje
 • travmatične izkušnje
 • izgube, žalovanje
 • spremembe in življenjski prehodi
 • težave pri prilagajanju na spremembe
 • nizko samospoštovanje, občutki manjvrednosti
 • različni (pretirani) strahovi
 • druge težave, zaradi katerih ste v stiski

POTEK PSIHOTERAPIJE
Na uvodnem srečanju se pogovorimo o vaših težavah in pričakovanjih, predstavim vam proces psihoterapije in svoj način dela. Trajanje psihoterapije je odvisno od vaših potreb. Odvisno je od vrste težav in ciljev, ki jih želite doseči. Za dosego globljih in trajnejših rezultatov je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje (1 leto in več). V kolikor se odločite za psihoterapijo, oblikujemo dogovor za skupno delo.
Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko po eno terapevtsko uro (50 minut), v zaupnem psihoterapevtskem odnosu. Stalnost srečanj zagotavlja kontinuiran potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek.

ONLINE PSIHOTERAPIJA
Psihoterapijo izvajam tudi na daljavo, preko programa Zoom.

SVETOVANJE
Proces svetovanja je navadno krajši od psihoterapije.

ETIČNI KODEKS
Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) ter Kodeks etike in profesionalne prakse Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP).
Etični kodeks