Integrativna relacijska psihoterapija

Sem specializantka integrativne relacijske psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (Ipsa). Sem članica Slovenskega društva za Integrativno psihoterapijo in Transakcijsko analizo (Sinta), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in vključena v redno supervizijo in osebno psihoterapijo.

Integrativna relacijska psihoterapija je psihoterapevtska smer, ki v ospredje postavlja odnos, na človeka gleda celostno, vključuje čuječnost in sočutje ter združuje različne pristope k psihoterapiji. Nanaša se na različne vidike:

  • Proces integracije osebnosti: integracija odcepljenih in nezavednih delov sebe v kohezivno celoto, kar posamezniku omogoči polni kontakt s sabo in z drugimi.
  • Integracija čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov znotraj posameznika, ob upoštevanju socialnih in transpersonalnih aspektov. Gre za vse nivoje človeka, torej da obstaja kot čustveno, telesno, miselno, duhovno, odnosno bitje. Vsaka faza razvoja ima svoje razvojne naloge, krize in priložnosti za učenje novega.
  • Povezovanje različnih pogledov na funkcioniranje človeka: Gre za integracijo različnih terapevtskih smeri in teorij (psihoanaliza, transakcijska analiza, gestalt terapija, psihodinamska, na klienta usmerjena terapija, kognitivno-vedenjska terapija, telesna terapija, družinska psihoterapija, teorija objektnih odnosov, self psihologija …), na katere IP gleda z vidika perspektive dinamičnih sistemov.
  • Ljudje smo socialna bitja, v življenje vstopamo preko odnosov. Odnosi so vir naše sreče in tudi bolečine. V vseh relacijskih smereh psihoterapije se odnosom še posebej posvečamo, tudi odnosu med klientom in terapevtom.

Uporablja se pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.