Transakcijska analiza

Imam diplomo TA 101. Globoko verjamem, da smo ljudje kot bitja v redu in da imamo sposobnost, da se razvijamo in smo srečni.

Znanje transakcijske analize (TA) nadgrajujem v okviru študija integrativne psihoterapije, katere del je TA.

Transakcijska analiza je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo. Poleg teorije osebnosti je TA tudi teorija odnosne dinamike (komunikacije), teorija razvoja otroka in teorija psihopatologije. TA kot teorija komunikacije omogoča analizo sistemov in organizacij.

TA je poznana tudi kot življenjska filozofija. Filozofske predpostavke TA so:

  • Ljudje so v redu.
  • Vsak ima zmožnost razmišljanja.
  • Ljudje odločajo o svoji usodi in te odločitve se lahko spremenijo.

Iz teh predpostavk izhajata dva temeljna principa TA prakse: Metoda dogovora in Odprta komunikacija.

V središču njene teorije sta teorija strouka in teorija stanj jaza, ki sta potrjeni z nevroznanstvenimi dokazi. Pomembna elementa transakcijske analize sta pozitivna psihologija in mentalizacija (psihološka mentalnost, čustvena inteligentnost).

Stanja jaza, med katerimi lahko preklapljamo

Stanja jaza, med katerimi lahko preklapljamo