Nenasilna komunikacija

Nenasilna (sočutna) komunikacija je globalno uveljavljen pristop k življenju, ki temelji na upoštevanju in spoštovanju vseh udeleženih. Omogoča nam, da ustvarjamo avtentične, sočutne in sodelovalne odnose v različnih okoljih: doma, v službi, šoli, prostem času in v širši skupnosti. Prav tako omogoča globlji stik s samim seboj, boljše zavedanje sebe, svojih občutkov, potreb in lastne vrednosti.

Sem mednarodno certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo CNVC (ZDA).

Namesto termina ‘nenasilna komunikacija’ uporabljamo tudi izraze ‘povezovalna’, ‘sočutna’, ‘empatična komunikacija’ in ‘jezik življenja’.

Nenasilna komunikacija obsega naravnanost, praktična orodja in veščine, ki nam pomagajo, da namesto razdora v odnose vnašamo dober stik in povezanost. Je povabilo, da (so)delujemo iz prostora, kjer so upoštevane potrebe in vrednost vseh vpletenih. Namesto zahtev, prisile, strahu, krivde in sramu se odpremo sodelovanju in skupnemu iskanju rešitev, ki v največji možni meri upoštevajo potrebe vseh.

Nenasilna komunikacija temelji na pristopu, ki ga je v sedemdesetih letih 20. stoletja razvil dr. Marhall Rosenberg (NVC – Nonviolent Communication™). Od takrat se nezadržno širi in je prisotna v več kot sedemdesetih državah sveta. Je v pomoč vodjem, coachem, terapevtom, učiteljem, staršem, mediatorjem in vsem, ki aktivno ustvarjamo svet, kjer je prepoznana vrednost vsakega bitja.

Ker nenasilna komunikacija ni le komunikacijski model, ampak način življenja, na njej temeljijo tudi delavnice, ki jih vodim in moje individualno delo s klienti.

Delavnice povezovalne komunikacije

Delavnice povezovalne komunikacije

Nenasilna komunikacija vam pomaga, da:

  • izboljšate medosebne odnose
  • znate konstruktivno reševati konflikte
  • znate bolj jasno izraziti, kar želite
  • bolje razumete, kaj se dogaja znotraj vas in v sogovorniku
  • znate reči in sprejeti ‘ne’ na povezovalen način
  • postanete dober poslušalec in znate prepoznati, kaj vam drugi sporoča izza besed
  • znate ohraniti mirno kri v težkih situacijah
  • postanete bolj nežni do sebe
  • znotraj sebe najdete prostor, ki vas napolni z mirom, sproščenostjo in ljubeznijo

SIMBOLA ŽIRAFA IN ŠAKAL ter ŽIRAFJA UŠESA
Da se v vsakodnevnih situacijah lažje spomnimo uporabljati povezovalni namesto razdiralnega jezika, uporabljamo simbola iz živalskega sveta: žirafo in šakala. Žirafa je simbol poslušanja s srcem, saj ima ogromno srce. Simbolno gledano ji njen vrat omogoča, da vidi izza besed; ker se ne oglaša, je mojstrica poslušanja. V nasprotju z njo pa je šakal žival, ki rada bevska in je zato simbol za nerganje, vrednotenje, obsojanje, kritiziranje, zahteve in vse, kar v naše odnose vnaša razdor. Od nas je odvisno, kako se izražamo in kako se odzivamo na besede in dejanja drugih. Lahko izbiramo, kar pa včasih ni tako enostavno, še posebno, če smo utrujeni ali v stresu, ko nas pogosto vodijo avtomatični odzivi, ki smo jih vajeni.
Ko poslušamo z žirafjimi ušesi, odpremo svoje srce, slišimo izza besed in prepoznamo globlje vzroke v nas samih in v drugih. To nam odpira nove možnosti in vodi v dober stik, ki je pogoj za dobro komunikacijo.

Nadenite si žirafja ušesa in poslušajte s srcem

Nadenite si žirafja ušesa in poslušajte s srcem

Beseda pripada obema: tistemu, ki jo izgovori, in tistemu, ki jo sliši.
(Michel de Montaigne, francoski pisatelj in filozof)

AKTUALNO
Za delavnice, ki jih vodim, kliknite pod Aktualno.

Mednarodni 9-dnevni intenzivni trening (IIT) bo 2021 zopet v Sloveniji, in sicer od petka, 21. do nedelje, 30. maja 2021. Več informacij dobite na spodnji povezavi.
https://iit.nvc.si/