Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija raziskuje človekove vire in moči. Je psihološka disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem človekove sreče, smisla, optimizma, zadovoljstva, upanja, blagostanja.

Odkriva, kako človek razvija ustvarjalnost, pogum, zanos, pozitivna čustva, pozitivna prepričanja, duhovnost, optimizem … Pomaga ljudem na poti k razvoju kakovostnega življenja.

Ljudje imamo vse vire, ki jih potrebujemo za srečo, v sebi. Težava je v tem, da v določenih okoliščinah do teh virov ne znamo dostopati. Če ste lahko na primer sproščeni v določenih okoliščinah (na plaži, med peko peciva, v pogovoru s prijatelji …), to pomeni, da se v resnici znate sprostiti. Ko v drugačnih okoliščinah do te sproščenosti ne znate dostopati, na primer med javnim nastopom, v pogovoru s šefom …, je ključ do rešitve ta, kako ta isti vir – sproščenost aktivirati v drugačnih okoliščinah.

Z različnimi metodami, ki jih uporabljam pri svojem delu, vam pomagam pri:

  • osebnostni rasti
  • gradnji osrečujočih odnosov
  • osvobajanju nezavednih vzorcev, ki vas ovirajo
  • iskanju smisla in motivacije
  • uspešnem reševanju življenjskih izzivov
  • doseganju boljšega počutja

Skupinam pomagam, da se bolje povežejo in dosežejo boljšo učinkovitost.

Pozitivna psihologija