Terapija življenjske črte

Usposobljena sem za izvajanje terapije življenjske črte, ki je metoda za doseganje trajnih osebnostnih sprememb na nivoju nezavednih vzorcev.

Terapija življenjske črte je kombinacija regresije, psihološkega preokvirjanja in tehnike vračanja duše (soul retrieval). Z njo celimo travme in naša travmatična doživljanja dogodkov, ki so se zgodili tekom tega življenja (v otroštvu in kasneje), med rojstvom in nosečnostjo, pred našim rojstvom in v prejšnjih življenjih.

Določeni dogodki v nas pustijo posledice in le-te lahko s terapijo življenjske črte zacelimo. Z novimi informacijami se lahko v prihodnosti drugače počutimo, drugače razmišljamo in se drugače vedemo in odločamo.

Proces terapije življenjske črte je varen in ne povzroča dodatnih čustvenih obremenitev,  prav nasprotno, omogoči vam, da na svoje težave pogledate s širše perspektive in da se zacelite.

S terapijo življenjske črte:

  • odpravite vzroke za neprijetne občutke, ki se vam ponavljajo kot avtomatski odzivi
  • razrešite boleče spomine in greste lažje naprej v življenje
  • prekinete vpletanje v težavne odnose in situacije, ki so za vas neprijetne
  • lažje izvedete, kar ste si zadali, saj znevtralizira vzroke za zastoje
  • razrešite težke čustvene situacije – se izvijete iz začaranega kroga
  • se ob izgubi hitreje in lažje zacelite

Učinkovita metoda za celjenje travm in spremembo vzorcev na nezavedni ravni

Terapija življenjske črte vam prinese novo duhovno, čustveno in telesno izkušnjo, ki vas osvobodi omejujočih zaključkov (prepričanj), ki ste jih nekoč naredili o sebi, drugih in svetu. Pomaga vam razumeti, kako so vzorci nastali in kako deluje človeška narava. Sprememba, ki jo doživite tekom terapije, vam omogoči, da občutite mir, zaupanje, ljubezen, notranjo moč, povezanost, varnost in druge vire, ki jih potrebujete za srečno in ustvarjalno življenje.

Tekom terapije življenjske črte se na celičnem nivoju spremeni informacija, ki vpliva na vaše mišljenje, čustvovanje in vedenje. Posledično boste lahko energijo, ki ste jo do sedaj uporabljali za vzdrževanje starih programov in reševanje svojih težav, ki so jih povzročali nefunkcionalni vzorci, uporabljali bolj koristno.

Če ugotavljate, da kljub trudu, pozitivnim mislim, branju knjig, obiskovanju delavnic in podobno, ne dosežete tiste spremembe, razbremenitve, ki si jo želite, gre verjetno za vsebine v vaši duševnosti, ki se jih ne da spremeniti na ravni uma. Terapija življenjske črte deluje na globlji ravni in ravno zato je tako uspešna. Lahko pridete na eno ali več seans. Vsaka vas razbremeni in je prispevek k temu, da vaši nezavedni vzorci delujejo usklajeno z vašimi potrebami, kar vam prinese zdravje, mir, občutek. da ste sprejeti in ljubljeni ter večjo možnost izbire.