Preprečevanje izgorevanja in učinkovito upravljanje s stresom

Datum: četrtek, 12. marec 2020, od 9.00 do 16.30
Lokacija: Ljubljana

Prispevek: 95 €
Izvajalka: Darja Taisa Cerkvenik
Prijave: Prijavnica
ali preko kataloga KATIS
Dodatne informacije: 031 505 788

Masaža vratu Taisa
Praktično naravnana delavnica z veliko vajami in življenjskimi primeri. Delo v majhnih skupinah.