Nenasilna komunikacija in osebna evolucija

Datum: vikend, 30. september in 1. oktober 2017, od 9..00 do 18.00
Lokacija: Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44 D,  Ljubljana (POZOR – 44 D: tale D je zelo pomemben.)
Prispevek: če je plačnik posameznik: 100 €, če je plačnik podjetje, s. p. ali organizacija iz javnega sektorja: 150 €
Delavnico vodita:
mag. Marjeta Novak in Darja Taisa Cerkvenik
(mag. Marjeta Novak je certificirana trenerka pri Center for Nonviolent Communication, Darja Taisa Cerkvenik pa je v procesu certifikacije)
Prijave: http://humus.si/si/delavnice/nenasilna-komunikacija-in-osebna-evolucija
Dodatne informacije: 031 505 788

Nenasilna komunikacija in osebna evolucija

Eden od treh glavnih stebrov nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu je samoempatija (poleg polnega samoizražanja in empatičnega sprejemanja). Pod tem izrazom razumemo poglabljanje stika z življenjem v sebi; povečevanje notranje jasnosti in krepitev notranje moči za avtentično in harmonično delovanje v svetu.

Na tej delavnici nenasilne komunikacije bomo s pomočjo učinkovitih procesov v varnem in hkrati spodbudnem okolju raziskovali:

  • krepitev notranje moči, živosti in življenja v sebi,
  • negovanje sočutnega in podpornega nortanjega dialoga s samim seboj,
  • stik s telesom, ki nam pomaga sočutno objeti notranje doživljanje (zunanjih situacij) v katerem koli trenutku,
  • prepoznavanje in preraščanje globokih prepričanj in avtomatičnih vzorcev mišljenja, ki zavirajo našo živost,
  • transformiranje bolečine, ki je v nas, ko naše potrebe niso zadovoljene,
  • razreševanje večjih in manjših življenjskih dilem, v katerih se znajdemo, in prepoznavanje konstruktivnih naslednjih korakov.

Kako:

  • osnovni procesi nenasilne komunikacije (“temeljni protokol samoempatije v vsakdanji situaciji”),
  • poudarek na krepitvi stika s telesom,
  • diade – osrediščenost ob stiku z drugo osebo,
  • osebna in skupinska refleksija.

Delavnica je odprtega tipa – za popolne začetnike in izkušene praktike nenasilne komunikacije.

Tudi tokrat bo fokus na obravnavanju živih, dejanskih situacij, dilem in konfliktov iz naših življenj.